הפנימיה היא מהדברים האהובים על תלמידי הישיבה. האווירה, הפעילויות, והחברים, גורמים לכך שחלק מהתלמידים נשארים לישון בפנימיה גם ביום החופשי. כל זאת בזכות צוות הפנימיה המסור. החווייה משבתות הישיבה אינה נשכחת...

מנהל הפנימיה הוא נתנאל לוי, אשר מתגורר בצמוד לפנימיה. לכל כיתה מדריך (בוגר, אחרי צבא), שנמצא עם התלמידים בשהותם בפנימיה. בהשכמה בבוקר, אחרי סיום הלימודים ועד לכיבוי אורות. למדריכים קשר טוב מאוד עם התלמידים, והם תופסים חלק חשוב בעשייה החינוכית. בערבים מעבירים המדריכים פעילויות, ומתקיימות גם שיחות אישיות. בנוסף לכך ישנם חוגים יצירתיים שונים ומגוונים. ההווי בישיבה מאפשר לכל תלמיד למצוא את הדרך המתאימה לו, הן מבחינה חברתית והן לימודית.

מיכל אם הבית אחראית על הסדר, הנקיון - דמות אמהית שדואגת שהכל ילך כשורה! בנוסף לכך יש לנו בפנימיה עובד סוציאלי שנותן את התמיכה הרגשית בשיחות אישיות ובנוכחותו במקום.

חשוב לציין שגם הארוחות מקבלות אצל התלמידים ציון גבוה... ובמיוחד בסעודות השבת. וזאת בזכות אסתר מנהלת המטבח, וצוות המטבח.