יעוד ומטרה

חיבור התלמיד לארצו, מורשתה, תולדותיה ונופיה וזאת הן ע"י הענקת ידע נרחב וכלים להמשך למידה ומחקר בעתיד והן ע"י חיבור רגשי ונשמתי לארץ ישראל וזאת במסגרת לימוד חוויתי ובניית אווירה נעימה ומשפחתית.

היחידות לבגרות

הלימוד במגמה כולל 5 יחידות עליהן נבחנים התלמידים לאורך 3 שנות הלמידה.

 סדר הלימוד והבחינות :ההר המרכזי, יהודה ושומרון, יחידה אחת.

כיתה י"א – ההר המרכזי, יהודה ושומרון, יחידה אחת.

ירושלים לדורותיה, שתי יחידות.

כיתה י"ב – צפון ישראל, יחידה אחת + עבודת גיאוטופ – עבודה עצמית מונחית ומודרכת, יחידה אחת.

נושאי הלימוד

מקצוע לימודי ארץ ישראל הוא מקצוע רב תחומי הכולל עיסוק בתחומי דעת רבים הקשורים לא"י ולסיפורה :

ההיסטוריה של ארץ ישראל, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, גיאולוגיה, בוטניקה, זאולוגיה. 

דרך הלימוד

שיעורים עפ"י תוכנית הלימודים והנושאים השונים תוך שימוש בספרי הלימוד המותאמים ליחידות הלימוד ותוך הסתייעות בתרשימים, מפות וסרטים.

סיורים

מרכיב חשוב ביותר בתמהיל של לימודי המגמה הם הסיורים המתבצעים בהתאם לחומר הנלמד בכיתה ותוך השענות על רשימת אתרי חובה אשר על חלקם ישאלו התלמידים בבחינות הבגרות.

כיתה י"א – 4 /5 סיורים.

כיתה י"ב – 2 סיורים.