אודות הישיבה

ישיבת בני עקיבא "הליכות עולם" הוקמה בקרני שומרון באלול תש"ס, כאשר מגמת הישיבה היא לחנך דור של בני תורה אשר יעסקו בכל תחומי החיים במדינת ישראל. ויהוו מגדלור של תורה ויראת שמים בכל מקום אליו יפנו.

הדרך למימוש החזון הזה היא ע"י לימוד תורה בגדלות. כאשר התוכנית בישיבה מתמקדת בלימוד סוגיות בעיון, עיון בשיטות הראשונים והגעה לפסיקת ההלכה, שו"ע ונו"כ ושו"ת. בכל שנה לומדים כ-40 סוגיות בעיון.

כמו כן נלמדת מסכת נוספת בבקיאות. כאשר בסדרי בקיאות אחה"צ משמשים התלמידים הבוגרים חברותות לתלמידי החמישית.

במקביל ללימודי הקודש נלמדים בישיבה מקצועות החול אחה"צ מתוך מגמה להגיע לתעודת בגרות מלאה. ניתנת אפשרות לתלמידים המתאימים והמעוניינים בכך ללמוד ברמות 3-4-5 יח"ל. הישיבה מציעה שיעורי עזר ותיגבור לתלמידים הזקוקים לכך. היחס האישי וההשקעה המרובה של התלמידים והצוות נותנים פירותיהם ואחוזי הבגרות הם כ-90%.

  בישיבה מתקיימת פעילות חברתית ענפה-לכל כיתה ישנו מדריך שמלווה מקרוב את הצד החברתי בכיתה, המדריך גר יחד עם התלמידים בפנימיה. בשעות הערב מתקיימים חוגים שונים , ערבי כיתה, מפגשים בבתי הרמי"ם, וחיי פנימיה תוססים. וכמובן שבתות וחגים בישיבה שמעבר לאווירת הקדושה וההתעלות תורמים רבות לאווירת דיבוק החברים. כמו כן מתקיימים מספר ימי טיול בשנה. הישיבה שייכת למוסדות "עליית הנוער".

 בישיבה מתקיימים מבצעים שונים שמעודדים את התלמידים להוסיף ולהתגדל בתורה גם מעבר למערכת השעות הרגילה -הדור קיבלוה-מבצע לימוד ישיבתי בחודש אדר, סיני-הבחנות בע"פ על דפי גמרא ומשניות. כמו כן מתקיימים חוגי לימוד רשות בערב- דף יומי, חסידות וכוזרי.

הישיבה מתאפיינת ביחס אישי לכל תלמיד. הישיבה היא קטנה-כיתה בכל מחזור. וממילא כולם מכירים את כולם. הרמי"ם נמצאים שעות רבות בישיבה וזמינים לטובת התלמידים. דלתו של ראש הישיבה פתוחה בפני כל תלמיד בכל עניין. ובנוסף נמצאת בישיבה יועצת שנותנת מענה לצרכים שונים של התלמידים.

 בוגרי הישיבה ממשיכים להתגדל בתורה. ותופסים את השורות הראשונות בישיבות אליהן הם מגיעים. הקשר עם הבוגרים נמשך גם לאחר שנות לימודיהם בישיבה. מתקיימות שבתות בוגרים, שהבוגרים מגיעים אליהם בשמחה.

הישיבה מתאימה לילד בעל יכולות חברתיות ששייך לעולם הקודש ומעוניין להתקדם בעולם התורה.